boma (afgelopen)

BOMA was in 2019 – 2020 een tijdelijk, sociaal-cultureel buurthuis in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. OCUP vzw nam in mei 2019 het oude opleidingscentrum van het Rode Kruis in beheer, dit in overeenkomst met de huidige eigenaar, Acasa Projects. OCUP vzw verweeft op de site een 9-tal partners, buurtbewoners en sociaal-artistieke kunstenaars. 
Onze focus ligt hierbij voornamelijk op maatschappelijk kwetsbare groepen. Kapitaalkrachtigere groepen vinden veelal sneller toegang tot ruimte, niet enkel door een economisch sterkere positie, maar evenzeer door een groter sociaal netwerk. In dat opzicht willen we het sociaal en cultureel kapitaal van deze kwetsbare groepen vergroten door als een vrijhaven te functioneren binnen een wijk die sterk in transitie is. We willen op korte termijn een nieuwe, maar inclusieve dynamiek installeren, die zich ook na afloop van het project kan nestelen in de wijk. Interculturele ontmoeting en sociale cohesie versterken staat hierin centraal.

Onze partners

bomalogov1-01