over onsMissie & visie


Onze doelstelling bestaat eruit om in de grijze zones van de stad tijdelijke, sociaal-culturele buurtplekken te creëren die van onderuit vorm worden gegeven. In dit participatief proces verbinden we telkens een brede waaier aan groepen met elkaar. 

Dit kan gaan van jong tot oud, mensen met diverse migratieachtergronden, met een mentale of fysieke beperking, dak- en thuislozen, mensen zonder papieren, … OCUP focust zich op het werken met groepen in precaire situaties bij de invulling van (publieke) ruimte, omdat deze groepen de druk op de beschikbare ruimte meestal het hardst ervaren. 
 
 
We delen onze ruimtes actief met sociale partners, burgerbewegingen en andere kleine of startende initiatieven.
De stad is van iedereen, zolang men ervoor kan betalen. 

Iemands financiële situatie zou echter nooit een drempel mogen vormen om toegang te vinden tot ruimte. Door vergeten ruimte tijdelijk los te koppelen van de markt, creëren we radicaal laagdrempelige en open plekken, van onderuit. Op die manier dragen we bij tot het versterken van het aanwezige sociale en culturele kapitaal in de wijken.
 
Via sociaal-culturele participatie creëren we vrijhavens waar gemeenschappen solidair, inclusief, democratisch en duurzaam samen kunnen leven, experimenteren, leren, falen, …
 
Iedereen heeft recht op vrije ruimte.

 

 

 

 

 

 


Wat we doen?

Grijze zones?

In de Gentse 19de eeuwse gordel rond Gent steken steeds meer stadsontwikkelingsprojecten de kop op. Toch kent de Belgische infrastructuur een eerder trage evolutie waarbij aanzienlijk veel ruimte onderbenut blijft. Dit terwijl er in onze superdiverse samenleving steeds meer nood ontstaat aan ruimte. Onze verouderde infrastructuur biedt kansen om te functioneren als vrijhavens waar deze noden ingevuld kunnen worden. We geloven er sterk in dat het tijdelijk gebruiken van leegstaande gebouwen en publieke ruimtes de kansen blootlegt om dit te doen. In deze grijze zones kunnen we creatief en innovatief omgaan met noden in onze stad. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe vormen van ontmoeting ontstaan, burgerinitiatieven kunnen een plek vinden om zich te organiseren, toegang tot ruimte wordt losgekoppeld van de markt, etc. Via participatieve experimenten van onderuit willen we een nieuwe, inclusieve dynamiek activeren, functionerend als een laboratorium voor de buurt en de stad.
 
Leegstaande gebouwen en onderbenutte (publieke) ruimte, dat zijn de grijze zones. Plekken in transitie waar tussen de lijnen gezocht wordt naar innovatieve manieren om mensen samen te brengen. In deze zones werken we op de grens tussen formaliteiten en onduidelijkheden. Het is in deze vrijhavens dat mensen zich kunnen ontplooien, door zich uit te leven in wat hen drijft. Wat die drijfveer precies inhoudt, is uiteraard zeer divers en daarom vertrekt onze aanpak steeds vanuit die diversiteit zelf.