sint-jozefkerk

 
De Sint-Jozefkerk moet een open en inclusieve plek worden die door en door laagdrempelig is. Iedereen moet er vrij kunnen binnenlopen en er zich thuis voelen. In de toekomst zien we de kerk als een mini-dorp in de wijk Rabot, waarin de diversiteit van de wijk terug te vinden is: “een gekleurd project in een gekleurde wijk.”
We zien heel veel mogelijkheden voor de kerk om een verbindende rol te spelen in de wijk. Niet enkel tussen bewoners, maar ook tussen de verschillende sociale organisaties en handelaars. Het is centraal gelegen in de wijk en ligt dus ook middenin het bestaande sociale weefsel van het Rabot. Die extra ruimte kan kansen bieden voor iedereen om nieuwe projecten en dynamieken op maat van de wijk te starten. Dat kan zeer verhelderend werken, want je kijkt door een nieuwe bril naar een zo goed als kaal gebouw met enorm veel mogelijkheden. Dat zet een mens aan het denken: ‘Wat kunnen we hier doen? Hoe ziet onze ideale stad eruit? Waaraan moet een plek voldoen om me daar thuis te voelen?’ We zien ook kansen voor de handelaars om met hun winkels een stap uit de deur te zetten, op de manier die zij zelf geschikt zien.
 
 
We kiezen bij de invulling van de kerk voor een trage opbouw van het project, ook al is het van relatief korte duur. We zullen het eerste jaar vooral sterk inzetten op outreachend werken in de wijk, mensen leren kennen, gesprekken aangaan, zichtbaar zijn, tout court deel worden van de wijk Rabot. We hebben daar ook de tijd voor, aangezien de crypte onder de kerk nog verbouwd zal worden tot 2024. We vinden het belangrijk om relaties op te bouwen met kwetsbare doelgroepen in de wijk, want vanuit die relaties kunnen prachtige projecten ontstaan.
Na ongeveer een jaar willen met geïnteresseerde buurtbewoners een zeer diverse bewonersgroep op poten zetten. Zij zullen uiteindelijk mee kiezen wie de partners worden in de Sint-Jozefkerk, we zien er dan ook geen waarde in om dat zelf allemaal te beslissen. De bewoners zullen immers de gebruikers ervan worden. We democratiseren het proces dus van in het begin. Om alles wat duidelijker te maken, maakten we een roadmap met al onze stappen.Pas nadat we het hele proces rond de bewonersgroep, de selectie van de partners en de inspraak van de handelaars hebben voltooid, gaan we over tot het vormgeven en bouwen van de infrastructuur. Dat doen we dus allemaal samen! In de praktijk zal alles ongetwijfeld zeer organisch groeien en dat is het mooie aan dit soort project.
 
Ruimte nodig?
Check hier ons werkingskader en neem contact met ons op!
Dit project wordt mede gefinancierd door Stad Gent
logo-stadgent-zwart-klein_Tekengebied 1