sint-jozefkerk

 
In de Sint-Jozefkerk (Rabot) werken we de komende jaren aan een open en inclusieve plek die door en door laagdrempelig is. Iedereen moet er vrij kunnen binnenlopen en er zich thuis voelen. In de toekomst zien we de kerk als een mini-dorp in de wijk Rabot, waarin de diversiteit van de wijk terug te vinden is: “een gekleurd project in een gekleurde wijk.”
 
We zien heel veel mogelijkheden voor deze plek om een verbindende rol te spelen in de wijk. Niet enkel tussen bewoners, maar ook tussen de verschillende sociale organisaties, burgerinitiatieven, enz. 
 
Het is centraal gelegen in de wijk en ligt dus ook middenin het bestaande sociale weefsel van het Rabot. Die extra ruimte kan kansen bieden voor iedereen om nieuwe projecten en dynamieken op maat van de wijk op te starten. 
 
2600 m² aan leegstaande ruimte, dat zet een mens aan het denken: ‘Wat kunnen we hier doen? Hoe ziet onze ideale stad eruit? Waaraan moet een plek voldoen om me daar thuis te voelen?’
 
 
We kiezen bij de invulling van de kerk voor een trage opbouw van het project, ook al is het van relatief korte duur. We zetten het eerste jaar vooral sterk in op outreachend werken in de wijk, mensen leren kennen, gesprekken aangaan, zichtbaar zijn, tout court deel worden van de wijk Rabot. 
 
We hebben daar ook de tijd voor, aangezien de crypte onder de kerk nog verbouwd zal worden tot 2024. We vinden het belangrijk om relaties op te bouwen met kwetsbare doelgroepen in de wijk, want vanuit die relaties kunnen prachtige projecten ontstaan.
 
Tegen het einde van renovaties creëren we met geïnteresseerde buurtbewoners een diverse bewonersgroep. Zij zullen uiteindelijk mee beslissen wie de partners worden in dit project. Bewoners worden immers de gebruikers van deze ruimte. 
 
We democratiseren het proces dus van in het begin. Om alles wat duidelijker te maken, maakten we een roadmap met al onze stappen.Pas nadat we het hele proces rond de bewonersgroep, de selectie van de partners en de inspraak van de handelaars hebben voltooid, gaan we over tot het vormgeven en bouwen van de (tijdelijk) permanente infrastructuur. 
Dat doen we dus allemaal samen!  
 
Ruimte nodig?
Check hier ons werkingskader en neem contact met ons op!
Dit project wordt mede gefinancierd door Stad Gent