ruimte nodig?

Gebruik deze checklist om te kijken of jouw activiteit een plek kan vinden in onze projecten!
 
VRIJE BIJDRAGE, HOE WERKT DAT?
 
 
 
Het principe van de vrije bijdrage vormt de basis van het prijzenbeleid binnen onze projecten. Economische drempels moeten weggewerkt worden zodat ook de meest kwetsbare groepen in onze samenleving toegang vinden tot ruimte.
We organiseren activiteiten en werken samen met partners die radicaal laagdrempelig zijn.
 
Let op: vrije bijdrage ≠ gratis, niet per se !
 
In dit model gaan we ervan uit dat mensen of organisaties, die niet over het nodige economische kapitaal beschikken, geen budget hebben om uit te geven aan ruimte.
Zij betalen in veel gevallen dan ook weinig tot niets om onze ruimtes te gebruiken.
 
Anderzijds gaan we er ook van uit dat mensen of organisaties die kapitaalkrachtiger zijn, ook een bijdrage leveren die in verhouding is tot hun vermogen. Op die manier dragen zij mee bij aan een solidair en inclusief prijzenbeleid én aan het creëren van radicaal laagdrempelige plekken in onze stad.
 
Een vrije bijdrage vertrekt dus vanuit een wederzijds vertrouwen.
We gaan er enerzijds van uit dat mensen eerlijk zijn over wat ze kunnen bijdragen en anderzijds vertrouwen mensen ons om de bijdragen te herverdelen.
 
Op die manier kan iedereen toegang vinden tot onze ruimtes.
Uitvangstraat 36
9032 Gent
0719.740.592
BE13 3631 8623 0239
 

 info@ocup.be

Met steun van Stad Gent