vacature jeugdwerker / Ons Huis (m/v/x)

OCUP creëert tijdelijke, sociaal-culturele buurtcentra die van onderuit vorm worden gegeven. In dit participatief proces verbinden we telkens een brede waaier aan groepen met elkaar. Dit kan gaan van jong tot oud, mensen met diverse migratieachtergronden, met een mentale of fysieke beperking, dak- en thuislozen, mensen zonder papieren, etc.
 
OCUP focust zich op het werken met kwetsbare doelgroepen bij de invulling van (publieke) ruimte, omdat deze groepen de druk op de beschikbare ruimte meestal het hardst ervaren. 
Iedereen heeft echter recht op ruimte! 
 
In 2022 vonden we een nieuwe start in  de ‘Sint-Jozefkerk’ in de wijk Rabot en in ‘Ons Huis’ in de wijk Westveld (Sint-Amandsberg). 
Lees er hier meer over: => https://www.ocup.be/ 
 
Vanaf 2023 starten we met een nieuw project vanuit ‘Ons Huis’.  
Met ‘De KladStad’ zetten we in op drie zaken:
 • Verbinden van jongeren met een vluchtverhaal met jongeren uit de wijk Westveld
 • Eigenaarschap over Ons Huis (als uitvalsbasis en jeugdhuis)
 • Eigenaarschap over de stad (acties in de publieke ruimte)
 
Waar kom je terecht?
 
 
 • OCUP is een jonge organisatie die zich bezighoudt met het creëren van tijdelijke, sociaal-culturele buurtplekken  (van onderuit), in leegstaande gebouwen in Gent
 • Onze organisatie is in volle groei en daar is nog wat organisatorisch werk aan verbonden
 • OCUP werkt niet met één bepaalde doelgroep, maar probeert net verbinding te zoeken tussen de veelheid aan groepen die er zijn in onze Gentse wijken
 • Onze focus ligt altijd op maatschappelijk kwetsbare doelgroepen
 • We werken op de grens tussen de thema’s sociaal-(inter)cultureel werk, jeugdwerk en stadsontwikkeling
 • Je komt terecht in een leegstaande villa, die we in 2023 verder vormgeven met buurtbewoners, -partners en een grote groep vrijwilligers!
 
Wat zoeken we?
 
 
 
 • Een all-round jeugdwerker met een hart voor jongeren in een kwetsbare situatie en jongeren met een vluchtverhaal om ons project ‘De Kladstad’ in handen te nemen. Met dit project willen we jongeren uit opvanginitiatieven in en rond het Gentse verbinden met voornamelijk jongeren uit de wijk westveld. Ze laten verbinden in onze tijdelijke invulling om zo via zelfontwikkeling en eigenaarschap tot spontane acties te komen. 
 
Functiebeschrijving
 
 
 
 • Je werkt de eerste maanden  vooral outreachend in de wijk Westveld en in de verschillende opvanginitiatieven. Relaties met (kwetsbare) jongeren en hun omgeving staan hierbij centraal. Je bent ook het gezicht van onze jeugdwerking bij de wijkpartners.
 • Je brengt na een paar maanden een diverse en inclusieve jongerengroep samen die zal participeren aan het project
 • Je helpt mee bouwen aan de verschillende vrijwilligersgroepen
 • Je houdt/organiseert vanaf de opstart van de activiteiten permanenties in het gebouw door en voor de jongeren
 • Je organiseert laagdrempelige activiteiten waarbij interculturele ontmoeting centraal staat en vertrekt hierbij steeds vanuit de doelgroep
 • Je begeleidt de jongeren gedurende de duur van het project in hun proces
 • Je gaat actief samenwerkingen aan met (wijk)partners om je doelen te bereiken
 • Je bouwt mee aan een gekleurd project in een gekleurde wijk
 • Je bouwt mee aan onze organisatie in de daarvoor voorziene tijd
 • Je staat open voor avond- en weekendwerk

Profielbeschrijving • Je houdt ervan om mensen samen te brengen en te verbinden
 • Je bent in de eerste plaats gedreven door het werken met jongeren, maar ook met de verschillende andere kwetsbare doelgroepen (ouderen, mensen met een migratieachtergrond, met een mentale of fysieke beperking, dak- en thuislozen, mensen zonder papieren, etc., etc.)
 • Je bent een denker én een doener
 • Je bent een plantrekker en vindt het niet erg om te starten in een organisatie in opbouw
 • Je bent uiteraard een teamspeler en helpt graag meebouwen aan onze organisatie
 • Je bent niet bang van wat fysiek werk en een paar vuile handen
 • Je hebt een passie voor onze Gentse wijken,haar geschiedenis en haar inwoners
 • Je bent bereid om op regelmatige basis avond- en weekendwerk te verrichten
 • Meertaligheid is een meerwaarde (Arabisch, Farsi, …)
Interesse in deze functie?

Stuur je cv en motivatiebrief naar onderstaand e-mailadres!
 
☞ sollicitaties@ocup.be 
☞ PC329.01 / B1c Barema 
☞ 0,5VTE
☞ contract van bepaalde duur (tot eind 2023)
☞ Starten begin februari 2023
(meer mogelijkheden onder afspraak)
Vacature loopt tot 25 januari 2023 (23u59)!
Procedure

☞ Eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief
Je wordt telefonisch uitgenodigd indien je beantwoordt aan het profiel 
☞ Gesprekken gaan door op 30/1/2023
OCUP werft aan op basis van competenties.
 
We maken geen onderscheid in huidskleur, afkomst, klasse, leeftijd, etniciteit, geaardheid, gender, geloof of levensbeschouwing, mentale of fysieke gezondheid, diploma, …